רבי

רבי
רבי, רָבָה, רָבֶה(b. h.) to be much, many; to grow, increase. Yoma 87b עונותינו רָבוּוכ׳ our sins are too many to be counted. Gen. R. s. 34 אצא ואהי פרה ורָבֶהוכ׳ I may go out (of the ark) and be multiplying and increasing for curse. Bekh.44b דםר׳ שחיןר׳ if the blood is allowed to increase (if bleeding is neglected), skin disease will develop; מי רגלים רָבִיןוכ׳ if one allows the urine to increase (through neglect) Sabb.33b בעון … צרות רָבוֹתוכ׳ for the sin of obscene talk troubles increase, and new evil decrees come Num. R. s. 11, v. פָּרָה II. Gen. R. s. 48 הכתבר׳וכ׳, v. כְּתָב Sot.47b משרבו … בדיןר׳וכ׳ when the whisperers in court (secret influences) increased, the anger (of God) against Israel increased. Snh.97a העזות תִּרְבֶּה impudence shall be large. Y.Yeb.IV, 6a bot., v. אל״ף; a. fr.Gen. R. s. 98 (play on בן פרת, Gen. 49:22) בן פירות רָבִיתָה ‘a child of fruits (through interpreting Pharaohs dream about the ears of corn) thou didst grow (to high office); בן פרות רביתה יוסף ‘a child of cows (through interpreting the dream about cows) thou didst grow; בן פורת (יוסף) רָבִיתָ יוסף ‘a child of growth, thou didst grow tall (so as to protect Rachel from Esaus sight; v. Gen. R. s. 78); Yalk. ib. 133 (read:) בן פורת יוסף פָּרִיתָ רבית יוסף. Pi. רִיבָּה 1) to increase, do much, do more. Gen. R. s. 34 ר׳ בטהורים יותרוכ׳ ordered a larger number of the clean animals to be taken into the ark than of the unclean. Tosef.Dem.IV, 12 ר׳ בעיר ולאר׳ במדינה if one offers a large quantity for sale, while none is offered in the country. Ib. 13 כל שר׳ לו מותר wherever one has a large quantity for sale, it is permitted (to buy of him); a. fr.Men.89a ר׳ שמןוכ׳, v. רְבִיכָה. 2) (hermeneutics) to use an additional word for the purpose of intimating something not otherwise included; to argue from an additional word or from a generalization in the Biblical text; to widen the scope of a law; to include. Ib. אם אתה מְרַבֶּהוכ׳ if thou wert to argue an entire day on the intimation of an increase lying in the words bashshemen (Lev. 6:14; 7:12), I should not listen to thee; Zeb.82a; Nidd.72b. Shebu.26a, v. מָעַט. Ib. 27a מדאצטריך או לְרַבּוֹתוכ׳ as the word אוֹ (Lev. 5:4) is needed for the inclusion of vows for the benefit of others. Pes.22b, v. אֵת. Snh.60b יכול שאני מְרַבֶּהוכ׳ you might think that I must include ; a. v. fr.(Yalk. Ex. 348 ר׳ כלוכ׳, v. רִיקֵן.Gen. R. s. 85 (ref. to Gen. 38:29) זה רִבָּה על כל הפריצים ממך יעמודו (not יעמוד) this event implies (the prophecy) that all conquerors shall rise from thee (Perez); Yalk. ib. 145. 3) to lend or borrow on usury (רִבִּית); to make a profit. Sifra Bhar, ch. VI, Par. 5; B. Mets.V, 1 (expl. תַּרְבִּית) המְרַבֶּה בפירות he who makes a profit on lending provisions. Tosef. ib. IV, 2 מְרַבִּין על השכר ואין מרביןוכ׳ you may make a profit on renting (lending money to the money-changer merely for exhibition), but you dare not make a profit on a sale (of land as security for a loan). B. Mets.V, 2 מרבין … ואין מרביןוכ׳ you may make a profit by a reduction of rent on account of payment in advance, but you dare not make a profit by increasing the price of an object sold on account of postponed payment; a. e. Hif. הִרְבָּה to cause increase; to strengthen; to do much. Ber.17a, v. מָעַט. Ab. I, 17 וכל המַרְבֶּה דבריםוכ׳ he that talks much brings about sin. Ib. II, 7 מרבה בשרוכ׳ making much flesh (indulging in eating) makes much food for worms; מרבה צרקהוכ׳ he that does much charity, does much for peace. Ber.40a מפרין ומרבין, v. פָּרָה II. Ib. 64a ת״ח מַרְבִּיםוכ׳ scholars advance peace in the world; a. fr.B. Bath.11b בני מבוי … שמרבה עליהן את הדרך the neighbors may prevent him, because he increases the use of the way too much for them (causes many people to step upon their ground); Tosef. ib. I, 4; Y. ib. II, 13b bot. דו יכיל מימר … והן מרבין עלינווכ׳ he may say to him, they go and come, ask for thee and cannot find thee, and thus they use the way too frequently for us. Nithpa. נִתְרַבָּה to be increased; with בגדים, to be clothed with the larger number of garments designated for the high priest, v. מְרוּבֶּה. Yoma 5a נ׳ שבעה if he wore the high priestly garments during the entire week of inauguration; נ׳ יום אחד if he wore them only one day.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • רבי — איש דת, מורה דת, מלומד, ידען, תואר כבוד לחכמי תורה, המפקח על חיי הד …   אוצר עברית

 • רבי יהודה הנשיא — נשיא היהודים, עורך המשנה, מכונה רבי {{}} …   אוצר עברית

 • רבי אשר בן יחיאל — הרא ש, פוסק יהודי אשכנזי שנאלץ בשנת 1303 לעקור לספרד {{}} …   אוצר עברית

 • רבי זלמן שניאור — מייסד תנועת חב ד, מחבר ה תניא {{}} …   אוצר עברית

 • רבי זלמן שניאור מליאדי — מייסד תנועת חב ד, מחבר ה תניא {{}} …   אוצר עברית

 • רבי יוסף קארו — יוסף בן אפריים קארו (1488 1575) , פוסק יהודי שחי במאה ה 16 (מחבר שולחן ערוך ) {{}} …   אוצר עברית

 • רבי יצחק אלפסי — הרי ף, פוסק יהודי ספרדי בן המאה ה 11 {{}} …   אוצר עברית

 • רבי מנחם מנדל שניאורסון — הרבי מלובביץ , מנהיג חסידות חב ד {{}} …   אוצר עברית

 • רבי משה איסרליש — הרמ א, פוסק ופילוסוף יהודי אשכנזי בן המאה ה 16 {{}} …   אוצר עברית

 • רבי משה בן-מימון — הרמב ם, גדול הפילוסופים והרופאים היהודים בימי הביניים, מחבר מורה נבוכים {{}} …   אוצר עברית

 • רבי נחמן מברסלב — מייסד חסידות ברסלב, כתב מעשיות חסידים רבות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”